Kotkan talousarvio 2016 valtuustossa – plussat ja miinukset

Kotkan talousarviokokouksen jälkeen on nukuttu nyt kolme yötä. On siis aika käydä paperit läpi, siivota pöytä ja summata tulos.

Hienoa oli, että tiistaina Kotka liittyi suurten kaupunkien Helsingin, Vantaan, Tampereen ja Turun joukkoon ja kieltäytyi toimeenpanemasta hallituksen esittämiä heikennyksiä koskien varhaiskasvatusta ja subjektiivista hoito-oikeutta.

Toinen tärkeä, lapsia koskeva päätös oli Hovinsaaren koulun jatkuminen. Päätös on tärkeä ennen kaikkea lasten turvallisen koulutien ja tutun lähikoulun säilymisen vuoksi.

Ratkaisulla on myös keskeinen rooli, kun kehitetään aivan keskustan kyljessä, meren rannalla sijaitsevaa kaupunkimaista aluetta entistä houkuttelevammaksi niin kotkalaisille kuin muualta tänne muuttaville.

vihreaValtuustoryhma
Kuva: Vihreiden valtuustoryhmä valmistautuu talousarviokäsittelyyn.
© Mervi Haakana 2015

Metsola-Korela –alueen kouluratkaisu odottaa seuraavaksi vuoroaan. Vaihtoehdot on nyt hyvä laittaa avoimesti pöydälle ja käydä tiivistä vuoropuhelua niin opetustoimen ja kaupunkisuunnittelun kuin alueen asukkaiden ja tilojen tulevien käyttäjien eli lasten ja nuorten kanssa. Vihreiden esittämä tavoite terävöittää toimitilahankeiden ohjausta meni valtuuston äänestyksissä läpi, mutta ajatusta avoimesta valmistelusta tarvitsee vielä työstää kaupungissamme. Mallia voi hakea vaikka Lappeenrannasta, jossa esimerkiksi päiväkotihankkeen valmistelu aloitettiin asukkaiden kanssa yhteisellä työpajalla.

Mielenkiintoinen – ja tarpeellinen – oli myös valtuuston yksimielinen päätös perustaa työryhmä, jonka vastuulla tulevat olemaan niin uuteen kuntalakiin, itsehallintoalueisiin kuin sote –uudistukseen liittyviin muutoksiin valmistautuminen. Työsarka on valtava: perattavana on kaupungin organisaatiorakenne, talousvaikutukset, johtamisjärjestelmä ja luottamushenkilöpalkkiojärjestelmä samoin kuin konsernin tytäryhtiöidenkin valmistaminen muutoksiin. Kaikkia vastaan tulevia kysymyksiä ei osata vielä edes listata. Toivon, että niin työryhmän kokoonpanossa kuin käytännön työn toteutuksessa haetaan uutta oppia ja otetaan kaikki avoimesti mukaan työhön.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu kirjattiin myös vihreiden aloitteesta tulevan vuoden tavoitteisiin. Tarkempia toimenpiteitä ei tuotu esille, mutta pysyvää käyttäjämäärien kasvua saadaan aikaan mm. miettimällä jo tapahtumien ja hankkeiden valmisteluvaiheessa, miten asukkaat pääsevät liikkumaan kohteeseen joukkoliikenteen avulla.

Suunnitelman laatiminen energiankulutuksen vähentämiseksi toimipisteittäin oli myös yksi läpi menneistä tavoitteistamme. Harmi, että tähän yhteyteen hyvin pariksi sopinut rakennusperintöarvojen säilyttäminen ja säästävä rakentaminen ei saanut valtuustossa vielä riittävästi tuulta alleen. Ollakseen kestävällä pohjalla tulee energiasäästöt tehdä rakennusaikakauden reunaehdot hyvin ymmärtäen.

Kaihertamaan jäi myös se, ettei tuloveroprosenttia nostettu 0,25 prosenttiyksiköllä 20,75 %:iin. Kotkassa on ensi vuonna todennäköisesti alhaisin tuloveroprosentti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kaupungeista. Tämä on useamman vuoden alijäämäisen tuloksen tehneelle velkaiselle kaupungille mielenkiintoinen asema. Olemmeko sittenkään osanneet mitoittaa verotasoamme oikein? Ylijäämäinen talousarvio olisi ollut myös paikallaan oikaisemaan usean alijäämäisen vuoden ketjua. Nyt tavoitellaan nollatulosta, mikä jo kokemuksen perusteella helposti keikahtaa miinukselle näinä aikoina.

Ensi vuodelle jäi myös toiveita, mm. kirjastojen aineistomäärärahojen nosto. Määrärahamme ovat tällä hetkellä merkittävästi alle alueen ns. Kyyti -kirjastojen keskiarvon. Tämän jo huomaa ahkera kirjaston käyttäjä: Yhä enemmän materiaalista tulee muualta ja se pitää varata, mikä taas maksaa käyttäjälle.

Myös päätöksentekoprosesseihin olisin kaivannut enemmän uudistavia tuulia. Puheenvuorossaan talousarvion osalta valtuutettumme lupasivat meidän palaavan vielä asiaan. Talousarvioesitys piti myös sisällään useampia epävarmoja tulo- ja säästökohteita. Mukana oli myös kohteita, joista ei vielä ole tehty asianmukaista valmistelua ja päätöstä. Olisiko tässä suurin petrauskohde seuraavaa talousarviovalmistelua ajatellen?

Mervi Haakana
20.11.2015 Kotka